Waar kunnen we uw heerlijke Roobars leveren?

Ga naar de winkel

Wereldwijde bezorging!

Roobar Quality Header

Mededeling over privacy van gegevens

Mededeling van Roo Brands over privacy van gegevens

1. In welke gevallen kan Roo Brands Ltd. uw persoonsgegevens verzamelen / verwerken?

2. Waarom kan Roo Brands Ltd uw persoonsgegevens verwerken?

Roo Brands Ltd kan uw persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken, afhankelijk van onze relatie en op basis van toepasselijke wettelijke gronden onder privacywetgeving zoals: legitieme bedrijfsdoeleinden van Roo Brands Ltd, voor het sluiten en/of uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, voor de naleving van wettelijke verplichtingen namens Roo Brands Ltd, evenals met uw vrij uitgesproken, concrete, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Wettelijke gronden

Activiteiten, acties, belangen

 • Legitieme bedrijfsdoeleinden van Roo Brands Ltd
 • Economische activiteit van Roo Brands Ltd;
 • Sluiten en/of ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • Het rechtmatig ontstaan, uitvoeren en beëindigen van handels-, arbeids- en burgerbetrekkingen;
 • Zorgdragen voor de naleving van gezondheids- en veiligheidsprocedures
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Uitvoering van verplichtingen van Roo Brands Ltd. onder de huidige arbeids-, burgerlijke, belasting-, verzekerings- en andere wetgeving;
 • Zorgen voor de veiligheid en beveiliging van haar werknemers en eigendommen;
 • Preventie en/of onderzoek van incidenten, overtredingen en strafbare feiten;
 • Ontvangen toestemming van u
 • Om zich op onze site aan te melden;

·. Om te reageren op uw verzoek tot uitoefening van een recht, enz.

3. Welke soorten persoonsgegevens worden door Roo Brands Ltd verwerkt?

Afhankelijk van het specifieke doel, kan Roo Brands Ltd. verschillende gegevenssets verwerken:

Voor onze werknemers op arbeids-/civiele overeenkomsten:


4. Voor welke termijnen kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen/verwerkt?

Wij bewaren persoonlijke informatie voor termijnen overeenkomstig met het specifieke zakelijke doel of de doelen waarvoor deze zijn verzameld en/of voor de periode die door de wet wordt bepaald. Criteria voor het vaststellen van termijnen die niet wettelijk zijn geregeld, zijn afhankelijk van:

Er zijn gevallen waarin, op grond van voor onze activiteiten toepasselijke regelgeving of interne regels, de termijnen korter of langer mogen zijn. Bijvoorbeeld:

5. Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, bezwaar maken tegen de verwerking, een beperking van de verwerking aanvragen of verzoeken om aanvulling, correctie of verwijdering van de gegevens?

Om een verzoek in te dienen tot toegang tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, bezwaar te maken tegen verwerking, een beperking voor verwerking aan te vragen of een aanvulling, correctie of verwijdering van de gegevens te eisen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website www.roobar.com, op e-mailadres: [email protected] of op ons adres: Sofia, Amsterdam straat 7.

6. Wie mag toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

Toegang tot verwerkte persoonsgegevens wordt strikt beheerd door de interne regels van Roo Brands Ltd, afhankelijk van het doel van de verwerking. Zulke toegang mogen de volgende personen hebben:

Wij verkopen en verstrekken op geen enkele manier persoonsgegevens aan iemand anders buiten het bovenstaande.

7. Wat is Shopify-platform en waar gebruiken we het voor?

Onze online winkel is gecreeërd en gehost door het online handelsplatform Shopify Inc. Wanneer u onze online winkels gebruikt, worden uw gegevens opgeslagen in de dataopslag, database en de basis applicatie van Shopify. Meer informatie over het platform Shopify en de wijze van opslaan van gegevens vindt u hier: https://www.shopify.com/legal/privacy , hier: https://www.shopify.com/legal/terms en hier: https://help.shopify.com/manual/your-account/GDPR


Betalingsinformatie: Wanneer u een directe betalingsoptie kiest, slaat Shopify de gegevens op van uw betaling met uw bankpas/creditcard. De gegevens worden gecodeerd via PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) en opgeslagen slechts zolang het nodig is om de aankooptransactie uit te voeren, en daarna verwijderd. Alle rechtstreekse betalingen houden zich aan de door PCI-DSS opgelegde eisen, met inbegrip van kaarten zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.

8. Hoe kunt u gebruik maken van het recht op overdraagbaarheid van uw door ons verwerkte persoonsgegevens?

U hebt het wettelijke recht persoonsgegevens te ontvangen die betrekking tot u hebben en die door ons worden verwerkt, in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machinaal leesbaar formaat, en u hebt het recht deze gegevens onder wettelijke voorwaarden aan een andere beheerder over te dragen. U kunt dit bij ons aanvragen en wij zullen dit doen indien dit technisch mogelijk is.

9. Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe om persoonsgegevens te beschermen?

In volledige overeenstemming met de wettelijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens, passen we strikte organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen toe, waaronder:

10. Hoe kunt u een klacht indienen?

Voor Bulgarije is de bevoegde autoriteit de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens: Bul. Tsvetan Lazarov, 2, 1592 Sofia, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: [email protected] Website: http://www.cpdp.bg/


11. Hoe kunt u contact met ons opnemen over privacykwesties m.b.t. persoonsgegevens?

e-mail: [email protected] of op ons handelsadres: Sofia, , Amsterdam straat 7


12. Wie zijn wij en hoe kunt u ons vinden?

Roo Brands Ltd, EIC 202037280
Hoofdkantoor en zetel: 1000 Sofia; 28, Banat Street.